รายละเอียด

สถิติ (Sec 4) / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109_Sec 4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ (Sec 4)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม Microsoft Teams ตาม Link ที่แนบไว้ ค่ะ

นักศึกษาสามารถติอต่อผู้สอนได้ทาง 

โทรศัพท์ 0866796226 (ใช้เป็นเบอร์ line ด้วย)

 

รายวิชา - สถิติ (Sec 4)

อาจารย์ผู้สอน