รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / Business Finance Sec6

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance Sec6
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Sec 6 วันอังคาร 16.30-19.30 น.

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน