รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / Business Finance Sec5

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance Sec5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Sec 5 วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน