รายละเอียด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / Management Information Technogogy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management Information Technogogy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

     ให้นักศึกษาทุกคนติดต่ออาจารย์ในคาบเรียนแรก  โดยสามารถติดต่ออาจารย์นมิดา ที่เบอร์โทร 0894380037  หรือ FB: Namida Suesatsakulchai  หรือ ID Line : 0941237808 หรือ namida_nong@hotmail.com  การเรียนการสอนช่วงแรกเป็นระบบOnline ผ่าน MS-Teams  หมายเหตุ  หากนักศึกษาคนใดสามารถมาพบอาจารย์ได้ ในคาบแรกให้มาเจออาจารย์ ณ ชั้น 1 อาคาร 60 ทรงค์ครองราชย์ โดยให้นักศึกษา ปฎิบัติตัวแบบ New Normal ด้วยนะคะ  ( รหัสการเข้าเรียน : eNdGFZnnzT )

รายวิชา - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน