รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 / Fundamental English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

อาจารย์ผู้สอน