รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ 1 / English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษ 1

อาจารย์ผู้สอน