รายละเอียด

การประกันคุณภาพ / Quality Assurance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกันคุณภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quality Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การประกันคุณภาพ

อาจารย์ผู้สอน