รายละเอียด

ทฤษฎีสี / Theory of Color

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 40000003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีสี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Theory of Color
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ทฤษฎีสี

อาจารย์ผู้สอน