รายละเอียด

อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น / Sensor and Actuator

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sensor and Actuator
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและคุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆเช่นอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งแสงอุณหภูมิแรงดันความเครียดอัตราการไหลและปฏิกิริยาทางเคมีการสื่อสัญญาณและการประมวลผลระหว่างเซ็นเซอร์และตัวควบคุมการเลือกใช้เซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับระบบควบคุมการปรับสภาพสัญญาณของเซ็นเซอร์วงจรส่งสัญญาณออกของเซ็นเซอร์วงจรขยายสัญญาณสำหรับเซ็นเซอร์ การป้องกันสัญญาณรบกวนหลักการของอุปกรณ์กระตุ้นชนิดต่างๆหลักการการทำงานของ สเต็ปมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ แบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับกลไกการสร้างแรงบิดทางแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ กระตุ้นไฮเรอลิกอละนิวแมติการควบคุมอุปกรณ์ตัดต้นชนิดต่างๆและการประยุกต์ใช้งาน

รายวิชา - อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น

อาจารย์ผู้สอน