รายละเอียด

กฎหมายธุรกิจ / ฺBusiness Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBusiness Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - กฎหมายธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน