รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Economy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE908
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Economy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน