รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Material Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Material Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน