รายละเอียด

จิตวิทยาธุรกิจ / Business Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 10003205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - จิตวิทยาธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน