รายละเอียด

กฏหมายธุรกิจ / Business Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - กฏหมายธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน