รายละเอียด

ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม / Industrial Automation Control Systems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Automation Control Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน