รายละเอียด

การขายสินค้า / Selling

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01235468
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การขายสินค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Selling
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

ddd

รายวิชา - การขายสินค้า

อาจารย์ผู้สอน