ข้อมูลอาจารย์

ประไพพร ศิริคติธรรม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : โรคพืชวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ : ไทย

 • 2526
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : โรคพืช
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ