ข้อมูลอาจารย์

วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ต.ค. 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ประถมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ