ข้อมูลอาจารย์

มังกร ศิริจันทร์ชื่น

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 29 มี.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ