รายละเอียด

สถิติ - กลุ่ม 3 / Statistics - Sec 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ - กลุ่ม 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics - Sec 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สถิติ - กลุ่ม 3

อาจารย์ผู้สอน